Profil společnosti SEIRIN

V roce 1978 společnost SEIRIN jako první na světě zahájila vývoj, výrobu a prodej jednorázových akupunkturních jehel pro akupunkturní léčení. Systémem, který je tvořen kombinací historických znalostí a lidské moudrosti.

Naplnění cílů nové etapy produkce zdravotnických prostředků

Od doby svého založení společnost SEIRIN důsledně sleduje manažerskou filozofii spočívající v modernizaci akupunkturních prostředků, nebo přesněji, „Přináší bezpečné a účinné prostředky pro akupunkturní medicínu.“ Za podporu a důvěru svých zákazníků, kteří šli touto cestou se SEIRINem, vyjadřuje společnost upřímnou vděčnost všem svým klientům.

Globalizace a změny v lékařském prostředí v posledních letech rychle přivádí průmyslové struktury do nové etapy.

V průběhu těchto změn při vstupu do nové etapy SEIRIN přišel s politikou „citlivosti“, ve které zaměstnanci podporují „další prostup na trhu“, a všichni zaměstnanci jsou zainteresováni k aktivní účasti na obchodní politice.

Díky této nové filozofii řízení by SEIRIN chtěl rozšířit ještě více úsilí při aktivitách v prodeji akupunkturních jehel a dalšími úpravami snížit náklady na výrobu na vysoce bezpečného zboží.

Dále by chtěli rozvinout úsilí a poskytnout odběratelům oblíbené a snadno dostupné výrobky. Produkty, které napomáhají lidem zlepšovat zdraví a zkvalitňovat metody léčení. SEIRIN i nadále trvá na dosažení cíle, jímž je „životaschopný a podílový management řízení“, kdy jsou všichni zaměstnanci zaintersováni, aby se podíleli na řízení a směrování společnosti v souladu s tímto novým trendem.

Tsuyoshi Suzuki - zakladatel Masahiro Tanaka - prezident a COO