Pokročilá technologie výroby akupunkturních jehel SEIRIN

Akupunkturní jehly SEIRIN jsou výsledkem spojení precizní japonské výroby a permanentní aplikace inovativních technologických nápadů.

Jehla SEIRIN se skládá ze tří částí: dříku jehly, rukojeti a zaváděcí trubičky. Vzhledem k tomu, že je konstrukce velmi jednoduchá, musí být tvar jehly dokonale rovnoměrný a v nejvyšší kvalitě. Z těchto důvodů je nutno k výrobě využít špičkovou technologii. Společnost SEIRIN používá automatizovaný a plně integrovaný produkční systém, který kombinuje pokročilou technologii s originálními výrobními technikami. To umožňuje vytvářet bezpečné a spolehlivé jehly, které jsou bezproblémově použitelné pro profesionální akupunkturisty, terapeuty využívající akupunkturu a hlavně jejich pacienty.

Ocel pro jehly je vyráběna dle přísných standardů společnosti SEIRIN

Technologie zpracování jehel, které jsou určeny pro akupunkturu, je velice důležitá. Základním materiálem používaný pro výrobu je drát z nerezové oceli, která je speciálně vyráběna podle vlastních standardů společnosti SEIRIN. Není to tedy běžně používaná nerezová ocel. Všechny použité složky musí být v souladu s velmi přísnými standardy SEIRIN.

Korekční technologie umožňuje vyrábět s přesností 0,001 mm

Speciální korekční technologie výroby upravuje vinutí (mírný ohyb) drátu z nerezové oceli a zpracovává jej do přesné přímky. Tento způsob úpravy je prováděn s přesností 0,001 mm, která zajistí stále stejný průměr drátu. Tato korekční technologie hraje důležitou roli při zajištění přesnosti procesu tvorby špičky jehly tak, aby byla dosažena vyšší kvalita a jehla při průniku do kůže zajišťovala bezbolestný vpich. Navíc uvedená technologie umožňuje vyhodnocovat kvalitu drátu z nerezové oceli průběžně a bez kontaktu s povrchem.

Broušení/leštění – sjednocení technologických procesů vytváří tvar špičky jehly

Špička jehly určuje její kvalitu. SEIRIN nabízí vysoce kvaltní akupunkturní jehly vznikající díky spojení inženýrské zručnosti a vášně pro kvalitu. Toto spojení se odráží v každém hrotu jehly při ultra-mikro-technologii zpracování, jejímž výsledkem je konzistentní kvalita jehel. Speciální technologie přesného vkládaného lisování J-typ jehly SEIRIN je výsledkem zlepšení techniky vkládaného lisování, kdy se připojí vlastní jehla k dříku ve středu rukojeti. Toto řešení usnadňuje a zlepšuje stabilitu vpichu a má za následek minimalizaci poranění tkáně při pohybu - kroucení jehly. Kromě toho u jehličky Pyonex je maximální délka jehly 0,6 mm a technika vložení a přesného středového zalisování umožnila výrobu balení jehly, které zabraňuje odlupování jehličky Pyonex z povrchu kůže.

Speciální technologie přesného vkládaného lisování

J-typ jehly SEIRIN je výsledkem zlepšení techniky vkládaného lisování, kdy se připojí vlastní jehla k dříku ve středu rukojeti. Toto řešení usnadňuje a zlepšuje stabilitu vpichu a má za následek minimálizaci poranění tkáně při pohybu - kroucení jehly. Kromě toho u jehličky Pyonex je maximální délka jehly 0,6 mm a technika vložení a přesného středového zalisování umožnila výrobu balení jehly, které zabraňuje odlupování jehličky Pyonex z  povrchu kůže.

Exkluzivní technologie SEIRINu propojení držátka a zaváděcí trubičky

U jehel SEIRIN se k propojení rukojeti – držátka akupunkturní jehly - a zaváděcí trubičky používá speciální technologie. K propojení plastu s plastem se používá exkluzivního spojení: jehla J-typu (první byly prodány v roce 1996). U kovových jehel se propojení kov-plastová zaváděcí trubička používá pro M-typ (první byly prodány v roce 2006). Síla vazby držátka se zaváděcí trubičkou byla optimalizována tak, aby praktici mohli snadno uvolnit jehlu ze zaváděcí trubičky jednou rukou. Tím lze provádět akupunkturu bodů mnohem snadněji. Jakmile je jehla uvolněna, rukojeť jehly se nevrátí do své původní polohy uvnitř vodicí trubičky, takže je na první pohled vidět, že jehla již byla použita. Vývoj a využití této metody při výrobě jehel SEIRIN je základem pro snížení rizika špatného použití a/nebo případného přenosu infekcí z jehly na pacienta.

Filosofie výroby jehel SEIRIN a řemeslné zručnosti

Jehly jsou vyráběny na automatizované integrované výrobní lince precizní výrobní technologií řízenou snímači a robotickým řízením výrobního procesu. Rozsáhlou automatizací bylo dosaženo úspory pracovních sil ve výrobních závodech společnosti. Tím bylo možno zabezpečit nepřetržitý provoz výroby kvalitních akupunkturních jehel pro zabezpečení poptávky z celého světa. Kvalita každé jehly je zaručena robotickým zpracováním s využitím optických senzorů, CCD kamer a dalších zařízení s vysokou přesností kontroly. Naše exkluzivní automatizované a integrované výrobní vynikají čistým výrobním prostředím, které minimalizuje kontakt produktu s lidskou rukou, čímž se sníží počet mikroorganismů, které by mohly znečistit výrobek před sterilizací, téměř na nulu. Výrobní filozofie společnosti SEIRIN, založená na propojení špičkové technologie výroby a řemeslné kvality produktů, zajišťuje nejen výrobky bez kontaminace z procesu výroby, ale i téměř nulový výskyt nežádoucích mikroorganismů právě díky důsledné sterilizaci.

Jehly pro jednorázové použití

Nozokomiální infekce vyplývající z opakovaného používání zdravotnických prostředků, včetně syndromu získaného selhání imunity (AIDS), hepatitidy B, hepatitidy C a meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA), mohou způsobit pacientům obrovské zdravotní problémy. Pro snížení takovéhoto rizika křížové kontaminace je jednoznačně doporučeno pouze jednorázové použití akupunkturních jehel. Z tohoto důvodu by se měly sterilizované jehly použít pouze jednou a poté vyhodit. I když se to jeví trochu jako plýtvání, používání jednorázových jehel, je stále rozšířenější. V současné době je množství praktiků, opětovně používající stejné jehly, jen minimální. Společnost SEIRIN samozřejmě podporuje používání jednorázových jehel jak v zájmu ochrany lékařů, tak pacientů proti přenosu infekcí souvisejících s tělními tekutinami.